Skip to Main Content

Danske Retskilder: Andre typer af retskilder

Vejledning til hvor og hvordan de danske retskilder findes

Indholdsfortegnelse

Administrativ praksis

Retssædvaner

Juridisk litteratur

Forholdets natur

Erik Sonne, Fagreferent i Jura

Andre typer af retskilder

Administrativ praksis:

Gerne resultat af administrative afgørelser. Som retskilde har det især betydning inden for visse retsområder som f.eks. det sociale område.

Retssædvaner/kutymer:

Retssædvane er en ikke-formaliseret praksis, som er blevet fulgt i lang tid på et område der er retligt reguleret.

Kutyme er særlige sædvaner inden for handelsforhold, hvor megen lovgivning er vejledende. F.eks. standardkontrakter (formularret)

Juridisk teori/litteratur:

Har især betydning for den juridiske argumentation.

Forholdets natur:

Kan også beskrives som udtryk for sund juridisk fornuft. Det bruges typisk til at legitimere afgørelser, som ikke direkte kan begrundes i de egentlige retskilder. Som egentlig retskilde er den vanskelig at forholde sig til.

CBS Library, Solbjerg Plads 3, DK-2000 Frederiksberg, Denmark

Homepage | Addresses and Opening Hours | Contact