Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Danske Retskilder: Andre typer af retskilder

Vejledning til hvor og hvordan de danske retskilder findes

Indholdsfortegnelse

Administrativ praksis

Retssædvaner

Juridisk litteratur

Forholdets natur

Erik Sonne, Fagreferent i Jura

Andre typer af retskilder

Administrativ praksis:

Gerne resultat af administrative afgørelser. Som retskilde har det især betydning inden for visse retsområder som f.eks. det sociale område.

Retssædvaner/kutymer:

Retssædvane er en ikke-formaliseret praksis, som er blevet fulgt i lang tid på et område der er retligt reguleret.

Kutyme er særlige sædvaner inden for handelsforhold, hvor megen lovgivning er vejledende. F.eks. standardkontrakter (formularret)

Juridisk teori/litteratur:

Har især betydning for den juridiske argumentation.

Forholdets natur:

Kan også beskrives som udtryk for sund juridisk fornuft. Det bruges typisk til at legitimere afgørelser, som ikke direkte kan begrundes i de egentlige retskilder. Som egentlig retskilde er den vanskelig at forholde sig til.