Skip to main content

Danske Retskilder: Udenlandsk og International ret

Vejledning til hvor og hvordan de danske retskilder findes

Nationale juridiske ressourcer

Oversigt over centrale udenlandske doms- og retsdatabaser mm.:

 

Finland:
Finlex er det centrale websted som formidler juridisk information både i form af lovgivning og retspraksis.

Norge:
Lovdata omfatter også både lovgivning og retspraksis. Der er delvis tale om en betalingstjeneste.

Sverige:
Lagrummet indeholder  ligeledes både lovgivning og retspraksis. Derudover findes der en god oversigt over relevante retskilder

Norden:
Arbetsrättsportalen giver en god indgang til at finde de relevante databaser med henblik på at finde love, lovforarbejde og retspraksis i henholdsvis Finland, Norge, Sverige og Danmark. Indholdsmæssigt ligger fokus på det arbejdsretlige område

Tyskland:
Juris er navnet på den tyske retsportal. Der er delvis tale om en betalingstjeneste.

USA:
Online Legal Research: Beyond LexisNexis & Westlaw: denne vejledning beskriver en række (gratis) online retskilder med fokus på USA

Litteratur vedr. juridisk informationssøgning

Juraportaler - retssystemer og international ret

GlobaLex
Guides til nationale retssystemer og juridisk informationssøgning for en lang række lande og international ret.
Portalen er inddelt i tre afdelinger:

  • International Law Research: adgang via emner og regioner
  • Comparative Law Research: juridiske ressourcer med komparativ tilgang
  • Foreign Law Research: præsentation af centrale juridiske informationssystemer for de enkelte lande i form af Research Guides

HG, Hieros Gamos              Billedresultat for hg hieros gamos

portal for juridisk information med links til retsområder, søgeredskaber til at finde advokater mm. Portalen har bias mod en amerikansk dækning, men har informationer fra hele verden.


e-Justice:           
information om retsvæsenet og de forskellige retssystemer i EU's medlemslande


Foreign Law Guide:        Billedresultat for foreign law guide
central kilde til at finde juridiske informationer vedr. de enkelte retssystemer, lande og international ret. Kun adgang mod betaling.

International ret - informationsressourcer

United Nations Treaty Collection: FN's samling af traktater

Labour standards: adgang til internationale standarder, konventioner og protokoller inden for arbejdsmarkedet