Skip to Main Content

Danske Retskilder: Patenter

Vejledning til hvor og hvordan de danske retskilder findes

Hvor findes patenterne

Mange lande har efterhånden lagt deres patentsamlinger ud i tilgængelige online databaser. Patenter kan derfor findes ved søgning i de nationale databaser eller i den fælles grænseflade Esp@cenet, som indeholder mere end 60 mio. patenter fra hele verden.

Statistik vedr. patenter, varemærker og design

Dansk og international statistik vedr. ansøgninger om  og udstedte patenter, brugsmodeller, varemærker, design mm.:

Google Patent Search

Alle de dokumenter, der kan søges via Google Patents, stammer fra USPTO (United States Patent and Trademark Office), EPO (the European Patent Office) og WIPO (the World Intellectual Property Organization). Fra USPTO kan der søges i patenter tilbage fra 1790, fra EPO og fra WIPO tilbage fra 1978. Yderligere information om Google Patents

 

Google Patent Search

Litteratur om patentret, varemærkeret mm.

Eksempler på litteratur fra CBS Bibliotek om patentret, designret og varemærkeret. Bøgerne findes under følgende opstilling: 347.770

Patenter og Brugsmodeller - hvor findes de

Patentret er den eneret til en opfindelse, der efter ansøgning kan opnås ved at få udstedt et patent. Patentretten er således en del af opfinderretten, se leksikonartikel:

 • Danmark:
  • PVSonline - Information om patent- og brugsmodelansøgninger, sagsdokumenter og rettigheder, der omfatter Danmark 
  • IP-guiden: portal for opfindere og innovatører

 

 • Internationalt:
  •  Espacenet - information om patent- og brugsmodelansøgninger, sagsdokumenter og rettigheder fra hele verden.
    Søgetip: øverst i højre hjørne på skærmbilledet kan du med funktionen "Skift land" (Change country) vælge hvilket europæisk land, som du vil søge efter patenter fra.
  •  WIPO Pantentscope: Databasen Patentscope giver adgang til alle publicerede PCT-ansøgninger fra 1978 til i dag (PCT, Patent Cooperation Treaty). Der kan søges med  emneord og IPC-klasser.
  •  USPTO (USA): information om amerikanske patenter - i fuldtekst fra 1976 - d.d. og patentansøgninger fra 2001 - d.d.
  •  PAJ (Japan): indeholder japanske patent abstracts fra 1976 - d.d.
  •  KPA (Korea Patent Abstracts): indeholder engelske sammendrag af koreanske patenter fra 1979 - d.d.

 

 • Derwent Innovations Index: Adgang til søgning efter patenter fra 1963 og frem. Derwent Innovations Index er en sammenlægning af Derwent World Patent Index (DWPI) og Derwent Patents Citation Index (DPCI). DWPI dækker millioner af patenter inden for alle fagområder med mulighed for søgning på patentindehavere, titel- og abstractord, patentklassser m.v. Sammenkoblingen med DPCI gør det muligt at finde de patenter, som citerer et givet patent eller anden publikation

 

Adgang til Online-Registre: patenter, varemærker og design

Oversigt fra Patent- og Varemærkestyrelsen over online-registre inden for patenter, varemærker og design

ORBIS - søgning efter patenter og trademarks

ORBIS er en virksomhedsbase med oplysninger om mere end 200 millioner virksomheder fra hele verden. I et af modulerne er det muligt at søge efter patenter og trademarks med tilknytning til virksomhederne.

Patent-søgning: Orbis indeholder information om mere end 83 millioner patenter fra hele verden. Hovedkilden til patentoplysningerne er PATSTAT databasen, som EPO, European Patent Office, står for.

 

Trademarks (Varemærke): ved søgning efter virksomheder (under "Companies > Company Name") er det muligt at inkludere en søgning i trademarks. Data er hentet fra PTO (the United States Patent and Trademark Office) og OHIM (Office of Harmonization for the Internal Market). I "company report" delen er der tilføjet et nyt punkt med information om hver trademark.

 

Patenter og varemærker (trademarks) kan nu søges frem via et særligt menupunkt, Intellectual property:

EU og patenter

Hovedparten af EU's medlemslande er blevet enige om at lave et europæisk patent (enhedspatentet), så virksomheder kan nøjes med at få godkendt ét patent, der gælder i alle de lande, der er med. Virksomhederne slipper så for at skulle have godkendt deres patenter i alle landene enkeltvis. Den fælles patentdomstol skal dømme i sager, hvor der er opstået uenighed om rettighederne til et europæisk enhedspatent.

I maj 2014 stemte Danmark ja ved en folkeafstemning til at deltage i Patentdomstolen. Patentdomstolen er ikke en EU-institution, men oprettes i kraft af en mellemstatslig aftale, hvor medlemslandene selv bestemmer, om de vil være med.

På EU-oplysningens hjemmeside kan du finde mere information om Patentdomstolen og EU's patentarbejde

CBS Library, Solbjerg Plads 3, DK-2000 Frederiksberg, Denmark

Homepage | Addresses and Opening Hours | Contact