Skip to main content

EU - Hvor findes dokumenterne: Arkiver

Guide til at finde dokumenterne i EU-systemet

Oversigt over forskellige arkiver med EU-relateret indhold

Historical Archives of the European Union

Oprettelsen af arkivet:
The Historical Archives of the European Union (HAEU) blev oprettet i 1983 som følge af en forordning fra Det Europæiske Råd (nr. 354/83).
arkivets hjemmeside findes der flere oplysninger om baggrunden for arkivets oprettelse samt henvisninger til det retslige grundlag

Indhold:
HAEU indeholder historiske dokumenter fra EU-institutionerne (undtagen ECB, Den Europæiske Centralbank), EU-agenturerne (>40 agenturer), arkiver fra bevægelser og organisationer med tilknytning til Europa-spørgsmålet samt arkiver fra centrale europæiske politikere, der bl.a. var med til at grundlægge EU. Der findes arkivmateriale tilbage fra 1951 og frem.
(NB!  EU's historiske arkiver er omfattet af 30-års-reglen, dvs. at dokumenter gøres offentligt tilgængelige 30 år efter, at de er udstedt).

Arkivet er inddelt i fire hovedsamlinger:

  • EU-Institutioner
  • Personer
  • Organisationer, EU-bevægelser og politiske grupperinger i Europa-Parlamentet
  • Samlinger: uddrag fra private og nationale arkiver og samlinger

 

Oral History
The Historical Archives of the European Union is the repository for various oral history programmes, launched to preserve the voices of European politicians and officials. The Archives preserves the original recordings and written transcripts and makes these materials available for research. The oral history holdings of the Archives comprise more than 600 interviews.

Søgning i databasen: 
Søgninger i databasen kan bl.a. afgrænses efter ressourcetype: Audio, Video and Films, Textual Files, Images

************************ 

Online udstillinger fra HAEU: præsentation af forskelligt arkivmateriale med udgangspunkt i forskellige temaer som Schuman-deklarationen, EUs østudvidelse, EUs traktater mm.

 

 

Andre arkiver med EU-indhold